Kısa Film: Nomads of Mongolia

Share Button

Konuk Yazar: Engin Onuk

İki dünya devi Rusya ve Çin arasında sıkışmış olan Moğolistan göçebeleri, 21. yüzyıldan sağ çıkmayı başarabilmiş çok ender göçebe topluluklarından biri olarak yaşamını sürdürmeye inatla devam etmekle kalmıyor; aynı zamanda geleneksel göçebe yaşam tarzını yüzyıllardır saf ve arı tutarak, günümüzün devamlı olarak değişmekte olan hayat tarzlarına meydan okuyor.

Pozitivizme göre, dünya ve insanlık tarihinin ilerlemesi, dünya ve insanlığın gelişimiyle doğru orantılıdır. Göçebe hayattan yerleşik hayata, oradan feodal ve dini yönetime, daha sonra sanayi toplumuna geçiş; her toplumun ileriye gitmesi için kat etmesi gereken adımlar olarak doğrusal bir çizgi gibi algılanır.

Moğolistan göçebeleri, pozitivizme meydan okuyan ve bu düşünceyi belki de bir kez daha çürüten bir toplum örneği olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın çeşitli yerlerini ve insan topluluklarını tanıtmak için çektiği kısa filmlerle tanınan Brandon Li, bu sefer, birkaç haftasını birlikte geçirdiği Batı Moğolistan’daki göçebe Kazakların, sonbaharda kışa nasıl hazırlandıklarını ve genel günlük aktivitelerini bir fragman havasında anlatıyor. Güreşen, deve yarışı yapan, avlanmak için kartal eğiten Kazaklar, hayat tarzlarından taviz vermeyerek, mutlu bir şekilde yaşantılarını sürdürmeye kararlılar.

, , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.