O Pagador de Promessas / The Given Word (1962) – Anselmo Duarte

O Pagador de Promessas / The Given Word (1962) – Anselmo Duarte

Share Button

Günümüz toplumlarının dinle ilişkisi şu zamanlar oldukça kritik bir noktaya taşındı; gerçi eskiden de farklı olduğunu söylemek mümkün değil. Din ile birey arasındaki uçurumun modern toplumun zorunluluğu haline gelen hırs sayesinde her geçen gün daha da açıldığını söyleyebiliriz. Hırsın sadece bireylerin değil din adamlarının da düştükleri bir tuzak olduğunu ayrıca belirtmemiz gerekiyor. Cehaletin tetiklediği dini yanlış anlama / yorumlama ya da biat kültürünün getirisi olarak sorgulamadan her şeyi doğru kabul etme, günümüz din algılayışının en büyük sorunlarından biri olarak göze çarpıyor. Anselmo Duarte’nin yönetmenliğinde çekilen O Pagador de Promessas (Verilen Söz – The Given Word / Keeper of Promises), basit bir adağın şekilcilik, otorite baskısı, suistimal ve suizana kurban gitmesini sade bir dille anlatırken diğer taraftan da saf dini inancının korunmasının zorunluluğunu ve çevresel faktörlerin inanca yansıması hakkında etkileyici bir çıkarım yapmayı başarıyor.

Ze adında bir çiftlik sahibi, çok sevdiği eşeği iyileştiği takdirde arazisinin bir bölümünü dağıtacağına ve Salvador’daki Saint Barbara Kilisesi’ne kadar kendisinin yapacağı dev tahta hacı taşıyarak o hacı kilisenin papazına teslim edeceğine dair Tanrı’ya söz / adak verir. Ze ve karısı Rosa 50 kilometre uzaklıktaki çiftliklerinden kiliseye ulaştıklarında henüz sabah olmamıştır ve yağmurun altında kilisenin önünde beklemek zorunda kalırlar. Kilise açıldığında ise papaz adağın bir eşek yüzünden dilendiğine önce şaşırır, sonra ise adağın dilenme şeklinden dolayı Ze’yi kiliseye sokmaz. Ancak Ze adağını gerçekleştirmek için beklemeyi göze alacaktır.

Verilen Söz, Katolik ve Afrika Pagan adetlerinin harmanlandığı Salvador’da geçen Brezilyalı oyun yazarı Alfredo Dias Gomes’in oyununa dayanır. Filmin temeli inançla ilgilidir ve inancı tanımlarken her türlü aracıdan, vesveseden ve biattan uzak Ze’nin saf bir inançla bağlı olduğunun altı çizilir. Ancak bu saf eylemin sonuçlanma şekli Ze’nin hayal ettiği gibi değil insanlık için ibretlik bir trajedi ile biter. Maalesef ki Ze hiç olmasını istemediği bir şekilde kiliseye girecektir. Ze’nin özelinde Brezilya sokaklarındaki çoksesliliği yüksek bir duyarlılıkla ele alan, sevgi ve dini harmanlayan Verilen Söz; kaostan beslenen din otoritelerini naifliği ile sarsmayı başarır.

twitter.com/gok_gkhn

, , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir