Jag är Nyfiken – En Film i Gult (1967) & En Film i Blått (1968) / I Am Curious – Yellow & Blue – Vilgot Sjöman

Jag är Nyfiken – En Film i Gult (1967) & En Film i Blått (1968) / I Am Curious – Yellow & Blue – Vilgot Sjöman

Share Button

İsveç bayrağının iki rengine atfen sarı ve mavi olmak üzere ikiye bölünen I Am Curious, Lena adlı genç tiyatro öğrencisi bir kadının kişisel gelişimi çerçevesinde İsveç sosyalizminin ikiyüzlülüğünü; İsveç’te sınıf sisteminin varlığı ve yokluğu, rejim, kadın hakları, vicdani ret ve şiddet karşıtlığı üzerinden gösteren serinin ilk filmi I Am Curious: Yellow (Meraklı: Sarı) ile başlıyor. İkinci film I Am Curious: Blue’da (Meraklı: Mavi) kadın hakları konusundaki ilgisini daha çok arttıran yönetmen Vilgot Sjöman, İsveç halkının din ve kilise evliliği gibi konular hakkındaki bakış açısı üzerine daha fazla yoğunlaşmaktadır.

Filmlere sirayet eden politik sorgulamalar her ne kadar oldukça yoğun ve açık bir şekilde ön planda sunuluyor olsa da, yönetmenin asıl derdinin, kadın ruhunu ve kadının cinsel özgürlük yolculuğunu Lena’nın seyahatnamesi şeklinde aktarmak olduğunu söyleyebiliriz. Bireysel özgürlüğünü tanımlamaya çalışan Lena’nın, gördüğümüz ilk cinsel birleşiminde özgürlüğünü kaybettiğini gösteren yönetmen, bireylerin birbirlerinin insan vasıflarına muhtaç oldukları ve bu muhtaçlıktan kaynaklı politik ve cinsel açıdan kendilerini var ederken, bireysel çıkarları nasıl ön plana çıkardığını aktarır. Bunu yapmasının sebebi ise bireysel muhtaçlıkları içinde kendi benliğini kaybeden kişilerin adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar için verdiği mücadeledeki ikiyüzlülüğünü sergilemektir.

Biçimde tercih edilen belgesel ve kurmacadan oluşan düalist yaklaşım, izleyiciyi ikilemde bırakırken, belgesel nitelik taşıyan röportajların tekil bireyin öznel yargılarını yansıtması ve kurmaca kısımların yapaylığının filmin mizahi yönünü beslemesi, bu ikili yaklaşımın ne kadar yerinde olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca iki film, birbirinden kopuk ya da temasal bir devamlılık gösteren bir seri değil aksine ilk filmin bittiği yerden devam eden bir bütünlük göstermektedir.

Yoğun politik taşlama ve cinsel içeriği dolayısıyla birçok ülkede yasaklanmış olan I Am Curious, üreme ve üretimden kaynaklı sahip olan ve sahip eden üzerinden kurulan eşitsizliğin nedenleri üzerine ufuk açıcı bir film. Kendini tanımak, en temelde, neye muhtaç olunduğu ve bireysel zaafların neler olduğunu bilmektir. İşte bu yüzden tekil bireyin kimliğini oluştururken uğrayacağı ilk durak, zaafları ve muhtaç oldukları olacaktır.

Not: Bu yazı ilk olarak 10.08.2014 tarihinde Evrensel Gazetesi Pazar Eki’nde yayınlanmıştır.

twitter.com/teksinbegec

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir