Sabotage (1936): Hitchcock Gerilimine Bakış

Sabotage (1936): Hitchcock Gerilimine Bakış

Share Button

“Sinemaya olan  tutkum,  herhangi  bir  ahlaksal  kaygıdan  önemlidir.  Ahlaksal  açıdan  nasıl  karşılanırsa karşılansın, bu filmi de, diğerlerini de yapmakta hiç duraksamam.”
Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock, sinemada kendine özgü oluşturduğu dili ile son yüz yılın önemli yönetmenleri arasındadır. Gerilim türü dendiğinde ise akla gelen ilk isimdir ve filmlerinin geneline bakıldığında bu türün dışına çıkmadığı görülür. Filmleri, senaryo aşamasından kurguya kadarki süreçte sinemanın teknik özellikleri kullanılarak işlenir.

Hitchcock, gerilim unsurunu eksik etmediği filmleriyle izleyicide heyecan uyandırır. Bu durumu filmlerinin sahnelerine serpiştirerek başarılı bir biçimde yansıtır. 1937 yılında çektiği “Sabotaj” filminde de aynı uygulamada bulunan Hitchcock, karakterler üzerinden gerilimi izleyiciye sunar. Seyircide yaratılan etki ile beraber karakterler, filmde belli durumlar içerisindeki gerilime bağlı olarak aydınlatılmakta ve bilinçaltına empoze edilen unsurlarla izleyici de filme dahil olmaktadır.

Filmde Bayan Verloc’un kocasını öldürme girişimiyle alakalı olarak izleyiciye hissettirilen gerilim, kamera hareketleriyle ve bir takım sembollerle verilir. Öldürme hissi kamera hareketleri ile seyirci üzerinde etki bırakır. Bu durum görüntü dilinden yola çıkılarak, masada yer alan bıçak ve Verloc’un gözlerindeki histen anlaşılabilir. Gözlerin ardından bıçağı alacak elleri kamera yardımıyla aktaran yönetmen, izleyiciyi tamamen “sahnede görülen silah patlar” kuralından yola çıkarak yönlendiriyor. Verloc’un ruh halindeki git gelleri yansıtırken de bunlara bağlı olarak gerilimi oldukça yükseltiyor.

Hitchcock, filmde gerilim unsurlarını daha da netleştirmek ve gerilimi arttırmak adına her türlü araçtan faydalanmasını bilmiştir. Görselliğin yanı sıra diyaloglarla da bunu sunmuş, sahne içerisindeki her araca anlam yükleyerek çerçeve içerisinde izleyicinin izlediği hiçbir şeyin boşuna olmadığını göstermiştir.

Hitchcock’un filmlerinde yarattığı gerilim akla uygun, mantıksal çerçevededir. Bu sebeple, filmlerinde gerilim yaratmak için gösterdiği semboller ile bireylerin ruh hallerini gösterir ve bir sonraki adımları hakkında ipucu verir. “Sabotaj”da Verloc’tan yola çıkarak izleyiciye kadının içinde bulunduğu ruh halini göstergesel sembollerle verir. Kadının ruh halini de hareketlerinden çok semboller arasındaki geçişlerle sağlar. Bıçak ile arada kurulan bağ bunun önemli örnekleri arasında yer alır. Kamera hareketiyle, bıçak ve kadının yüzü arasındaki gel gitler kadının düşüncesini izleyiciye sunarken, diğer taraftan da ruh hali hakkında ve sahnenin devamı hakkında da ipuçları verir.

twitter.com/demetozturk

, , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.