Etiket: The Human Condition

The Double (2013): Ayna Olgusu

The Double (2013): Ayna Olgusu

Ayna farklı sanat dallarında birçok sanatçı tarafından çeşitli biçimlerde ikonlaştırılmıştır. Bunların en geneli yansıtmacı yaklaşım ve kurgucu yaklaşımdır. Yansıtmacı yaklaşımda anlam öznenin ya ...

Read more