Cineritüel Kitaplık #8: Sinema Savaşları

Cineritüel Kitaplık #8: Sinema Savaşları

Share Button

“Bush-Cheney Döneminde Hollywood Sineması ve Siyaset” alt başlığıyla yayınlanan Sinema Savaşları kitabında Douglas Kellner, kendisine yakışacak bir iddialılıkla Walter Benjamin’in 19. yy. Paris’ini aydınlatmak için Baudelaire’in şiirinden yararlanmasıyla aynı şekilde, Hollywood filmlerini ABD siyasi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini aydınlatmak için kullanmaya soyunuyor. Türkiyeli okurun Politik Kamera ve Medya Gösterisi kitaplarından bildiği üzere, Kellner Hollywood ideolojisi üzerine dünya çapında yetkinliğe sahip bir akademisyen ve Sinema Savaşları’nda da yine çok detaylı bir çalışma ortaya koyarak bizleri Bush-Cheney dönemi özelinde sinemanın bir toplumu, bir kültürü veya bir dönemi anlamada ne gibi işlevleri olduğuna dair önemli bir tartışmanın içine çekiyor.

Hollywood’un ticari olduğu iddiasına karşı çıkıyor Kellner; ona göre, Hollywood film camiasındaki birçok insan liberaldir ve bu nedenle iktidarda kim olursa olsun, muhafazakar bir rejimde bile, Hollywood’da mutlaka eleştirel filmler yapılır. Bu bakımdan, muhafazakar ve muhalif sinema arasında bir mücadele alanı olarak Hollywood’a dair kapsamlı bir analiz içeren Giriş bölümünden sonra, kitabın birinci bölümünde Al Gore’un Uygunsuz Gerçek’i (An Inconvenient Truth, 2006) başta olmak üzere, dönemin belgesel türündeki felaket filmlerini ele alıyor Kellner. Ardından gelen ikinci bölüm “Hollywood’un 11 Eylül’ü ve Terör Gösterileri” başlığını taşırken, üçüncü bölümde Michael Moore sinemasına ve dördüncü bölümde dönemin gerilim, fantezi ve hiciv filmlerine odaklanıp, beşinci bölümdeki Irak Savaşı’nın sinemadaki temsilleriyle de bitiriyor tartışmasını.

Kellner, bu geniş tartışmayı yürütürken neredeyse hiçbir filmi derinlemesine analiz etmiyor. Bunun yerine teşhise yönelik “aykırı okuma” yöntemiyle yüzlerce filmi art arda sıralıyor ve tüm yapı kendiliğinden beliriveriyor. Bu bakımdan, Sinema Savaşları sadece Bush-Cheney dönemini anlamamızı sağlayan sosyolojik boyutuyla değil; aynı zamanda tarih, sosyal teori ve kültürel çalışmalara temas eden metodolojisiyle de önemli bir bilgi kaynağı olarak önem kazanıyor.

Bu Kitabı Neden Okumalıyız?

– Sinema çalışmalarının film eleştirisinden ibaret bir eğlencelik değil, yaşadığımız dünyayı anlamamızı sağlayan derin bir disiplin olduğunu kavrayabilmek için,

– Hollywood’un muhalif tarafının Spike Lee ve Michael Moore’dan çok daha fazlası olduğunu fark edebilmek için,

– Kara Şövalye (The Dark Knight, 2008) gibi çok sevdiğimiz Hollywood filmlerinin aslında Bush’un muhafazakar politikalarını nasıl onayladığını görüp kendi beğenilerimizi sorgulamamız için

– ABD’de ana akım sinemanın sosyolojik analiz yapmada en az art-house sinema kadar veri sunuyor oluşunu Türkiye’ye uyarlayarak, popüler filmlere burun kıvırmak yerine ciddiye almaya başlamak için…

Sinema Savaşları: Bush-Cheney Döneminde Hollywood Sineması ve Siyaset
Yazar: Douglas Kellner
Basım Yılı: Aralık 2013
Yayınevi: Metis
Sayfa Sayısı: 342

, , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir