Cineritüel Kitaplık #4: Postmodern Kaos ve Sinema

Cineritüel Kitaplık #4: Postmodern Kaos ve Sinema

Share Button

Sosyal Bilimler alanının son yüz yıldır devam eden en klişe tartışma alanlarının başında modernizm ve postmodernizm konuları gelir. Bu tartışma her ne kadar klişe olsa da kavramlar etrafında dönen filozofları düşündüğümüzde konu çok daha çetrefilli bir hal alır. Bir tarafta Habermas gibi modernizmin bitmemiş bir proje olduğunu ve içinde yaşadığımız dönemin de modernizm çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirten filozofların Descartes, Hegel, Kant çizgisini devam ettirme yaklaşımı; diğer tarafta modernizmin miadının dolduğunu ve ilerlemeci anlayışta kırılma yaşandığını bu nedenle artık tarihsel kavramlar veya kişiliklerle yaşanılan dönemi anlamlandıramayacağımızı savunan Lyotard, Baudrillard, Derrida gibi filozofların postmodern yaklaşımları var. Bu iki yaklaşıma modernizmin anlamında bir kayma olduğunu bu kayma ekseninde sınıf ilişkilerinin ve aidiyet bağlarının yeniden yorumlanması gerektiğini savunan postmarksist yaklaşımı da eklemek mümkün.

Temel üç tartışmanın şekillendirdiği son yüz yıllık kırılmalar ve fikirsel değişimleri anlamak günümüz kültür ve sanat endüstrisinin faaliyet alanını da eleştirel bir perspektifle analiz etmemize olanak sağlar. Özellikle yüz yaşını yeni aşmış sinemadan bahsediyorsak; onun değinilen tartışmalardan en çok etkilenen sanat olduğunu da bilmemiz gerekir. Bu noktada Rıdvan Şentürk’ün Postmodern Kaos ve Sinema kitabı güncel tartışmalarla sinema arasındaki ilişkiyi yetkin bir dille ortaya koyuyor. Kitap tematik başlıklar altında bir dönemselleştirme yapıyor. Modernleşme süreçlerinden hareketle alanın temel referanslarını tartışan yazar, filmsel malzemenin anlatı yapısının değişim süreçlerini de örnek film incelemeleri üzerinden okuyor.

Bu Kitabı Niçin Okumalıyız?

– Modernizm ve Postmodernizm gibi hemen her yerde duyduğumuz ama hangisinin nerede başlayıp nerede bittiğini belirlemede sıkıntı yaşadığımız kavramların sınırlarını öğrenebilmek için.

– Felsefi tartışmaların sinemaya nasıl yansıdığını görmek ve bu yansımanın filmler üzerinde gerçekleştirdiği değişimleri anlayabilmek için.

– Avrupa merkezli temsil bunalımının doğurduğu Yeni Gerçekçilik ve Yeni Dalga akımlarının filmlerinde klasik anlatı yapısının nasıl bozulduğunu tartışmak için.

– Postmodern anlatı yapısını kullanan yönetmenlerin film yapma pratiğinin sinema ve temsil ilişkisi bağlamında ne gibi yeni söylemler ürettiğine vakıf olmak için.

Postmodern Kaos ve Sinema
Yazar: Rıdvan Şentürk
Basım Yılı: 2007 (1. Baskı)
Yayınevi: İz Yayıncılık / Avrupa Yakası Yayınları (2011)
Sayfa sayısı: 477

, , , , , , ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir