Queimada / Burn! (1969) – Gillo Pontecorvo

Queimada / Burn! (1969) – Gillo Pontecorvo

Share Button

Konuk Yazar: Burç Karabulut

Gillo Pontecorvo, Cezayir Savaşı’nın ardından çektiği Queimada / Burn!’de kolonicilere karşı kullandığı bakış açısıyla ve Marlon Brando’nun bir kez daha yıldızlaşan oyunculuğuyla ayrıksı bir filmi daha tarihin hazineleri arasına gömmeyi başarıyor. Film temel olarak Karayipler’deki Queimada adasına gönderilen Walker adlı ajanın, adayı Portekizlilerden alıp İngilizlerin kontrolüne vermesi için ortalığı karıştırıp, kızıştırıp, ticaretten pay almak için durumu kendi tarafına manipüle etmesini anlatıyor. Queimada’nın dikkat çekici noktalarından biri, kolonicileri fazlasıyla ve detayına girerek incelemesiyle ortaya çıkıyor. Ayrıca 19. yüzyıl tarihindeki olayları da irdelemesiyle iyi bir dönem çalışmasını da seyirciye sunuyor.

19. yüzyılın ortasında Oueimada adlı bir Portekiz kolonisine Walker adlı bir İngiliz ajanı gönderilir. Sir William Walker, Queimada’nın siyahi halkına devrimi öğretmekle görevlidir. Portekizlileri adadan yollamak ve adayı İngiliz kolonisi altına almak zorundadır. Walker, siyahi Dolores’i de lider olmaya ikna ederek bir ayaklanma çıkartıp devrim yaptırır. Portekizliler adadan gönderilir; Dolores ise durumdan habersiz olarak Queimada ülkesine başkan olur. İngilizler, Dolores’i ikna etmeye çalışırken Walker bu sefer de Dolores’e “medeniyet beyaz adama aittir; veren odur, alan odur.” cümlesini birçok kez hatırlatır. Zaferinin doruğunda Dolores, ülkesini, özgürlüğünü ve ordusunu İngilizlere bırakıp gider. Walker İngiltere’ye döner; ancak bir kez daha Queimada’ya, başka bir ayaklanmayı bastırmak üzere dönecektir…

Kolonicileri ve kolonileşmeyle birlikte siyahi Karayiplilerin dramını yer yer abartıya kaçarak anlatır Gillo. Bir şeker kolonisi olan Queimada’da yaşayanların öneminin de olmadığını gösteren film, beyaz adamın medeniyet düşüncesini anlatması sebebiyle de diğer filmlerden sıyrılır. Beyaz adam medeniyeti verir ve alır. Medeniyet beyaz adam tarafından üretilir, onun sömürüsünün bir örtüsüdür. Ne ada sahipleri, ne özgürlük istemleri ne de cumhuriyet ilanı beyaz adamın derdidir. Beyaz adamın derdi, ekonomik temelli sömürüsünü yasallaştıracak yolları aramak ve bulmaktır.

twitter.com/Burckarabulut

, , , , , , , , , , , ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir