Belgesel Avcıları, İstanbul’a Geliyor!

Belgesel Avcıları, İstanbul’a Geliyor!

Share Button

Belgesel Sinemacılar Birliği-BSB tarafından düzenlenen “PITCHIN’ISTANBUL Belgesel Proje Pişirme Atölyesi” çalışmalarına hız kattı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki aşamalı gerçekleştirilen projenin ilk aşaması TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve EDN (European Documentary Network)’ün işbirliğiyle 20-24 Ağustos 2015’te gerçekleşti. Koç Üniversitesi’nin Anadolu Araştırmaları Merkezi ANAMED Oditoryumunda 21 Ekim 2015’te gerçekleştirilecek ikinci aşamada ise belgesel sinema üretiminde yeni bir sürecin başlaması hedefleniyor. Belgesel film yapımcıları ile kanal temsilcileri ve satın almacıları bir araya getiren proje çalışmaları, gelecekte İstanbul’un da bir “Pitching Merkezi” olabileceği konusunda olumlu sinyal veriyor.

Belgesel Sinemacılar Birliği-BSB’nin 1999 yılından bu yana sistemli olarak yürüttüğü çalışmaların bir ürünü olma özelliği taşıyan “Pitchinİstanbul Belgesel Film Proje Pişirme Atölyesi”, sektörde yeni bir yapılanmayı da beraberinde getiriyor. BSB, Belgesel film üretimi alanında yeni bir sürecin başlamasının hedeflendiği projede, yurt dışındaki benzer sektör toplantılarına katılım, raporlama ve bilgi paylaşımı deneylerinden de yararlanıyor

Türk sinema sektörünün belgesel alanında uluslararası entegrasyonunu da içeren “Pitchinİstanbul, Belgesel Film Proje Pişirme Atölyesi” kapsamlı bir değişim hareketinin ilk ayağı olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye’deki belgesel yapımcılarının önünü açmak ve uluslararası ortak yapımlar aracılığı ile üretilecek belgesel filmlerin, sektöre yeni finansal kaynak akışı getirmesini amaçlayan Pitchinİstanbul, Belgesel Film Proje Pişirme Atölyesi’nin 20-24 Ağustos’ta gerçekleşen ilk aşamasında grup çalışmaları yapıldı. Başvuran filmler arasından seçilen ve projeye dâhil olan 12 filmin yönetmen ve yapımcısı ikişer kişilik ekipler halinde eğitmenleriyle grup çalışması yaptı. Bu çalışmalarda her projenin güçlü yönleri ve zaafları konuşularak filmlerin içeriği ve anlatımının nasıl yapılandırılacağı konusunda tartışıldı. Bunun en büyük amacı ise, filmin yönetmeninin kendi filmi hakkında yeniden düşünmesini tetiklemek ve o projeyi uluslararası bir izleyici kitlesi için ilginç kılan yönlerinin neler olduğunu belirlemek.

“Pitchinİstanbul”  Her Sene Gerçekleştirilecek Bir Etkinlik!

Projenin ikinci aşaması 21 Ekim 2015 tarihinde Koç Üniversitesi’nin Anadolu Araştırmaları Merkezi ANAMED Oditoryumunda gerçekleştiriliyor. Almanya, İsveç, Avusturya, Bosna Hersek ve İtalya  gibi ülkelerden gelen uzmanların konuk olduğu PitchinIstanbul, Belgesel Film Proje Pişirme Atölyesi’nde yapılacak çalışmaların ana odağının Ağustos ayında geliştirilen projelerin profesyonel bir kurul karşısında görücüye çıkması olduğunu dile getiren Proje koordinatörü Peri Johnson, Atölye çalışmalarına dair şunları söyledi;

“Bu coğrafyada son derece güçlü konularımız var.  Yaratıcı yönetmenlerimiz var.  Ancak projelerimizin tam anlamıyla potansiyellerine ulaşabilmeleri için profesyonel bir çalışmaya imkân tanıyan daha gerçekçi bütçelerle ve bu bütçelerin olanak sağladığı çalışma yöntemleriyle üretim yapabiliyor olmamız gerekiyor.  Bizim Pitchinİstanbul atölyelerinde yaptığımız ise belgesel projelerin ortak yapım olanağı bulabilecekleri uluslararası forumlara hazır hale gelmelerini sağlamak…”

“Pitching” Nedir?

Dünyanın neresinde olursanız olun, belgesel üretmek hiçbir zaman çok kolay değildir. Ancak Türkiye’de belgesel yapmak özellikle de zor. Bunun temel nedenlerinden biri endüstriye yatırım yaparak destek olması gereken yayıncı tarafının Türkiye’de belgesel yapımına neredeyse hiç yatırım yapmıyor olması. Bunun sonucunda belgesele ayrılan fon kaynakları bu kadar kısıtlı iken sıklıkla karşılaşılan durum, ideal koşullarda belki de sadece araştırma ve proje geliştirme için yeterli olabilecek bütçelerle film bitirmek zorunda kalınmasıdır.

Bu durumu aşmanın yollarından biri uluslararası ağlara dâhil olarak ortak yapımlara taraf olmak. Burada, uluslararası alanda kullanılan bir yöntem olarak pitching ile tanışıyorsunuz. ‘Pitching’ kökenini beyzbol oyunundan ödünç almış bir sözcük. (Atıcının, topu vuracak olana savurması anlamına geliyor. Sağlam bir atış yapmak gibi de düşünülebilir.) Sinemada bunun uygulaması ise yöntem olarak şöyle; Yapımcı ve yönetmenden oluşan 2 kişilik ekipler projelerini, kanal ve fon temsilcilerinden oluşan bir heyete 7 dakika içerisinde sunuyor. Bu sunum, sözlü, görsel ve yazılı olarak yapılır ve uluslararası alanda bunun belli bir formatı da bulunmakta.

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) kimdir?

BSB, Belgesel Sinemacı kimliklerin örgütlendiği sivil bir oluşum olarak 1997 yılında kuruldu. BSB bütün faaliyetlerini, yola çıkış metinlerinde ve çağrılarında ifadesini bulan “eşitlerin aktif doğrudan demokrasisi” bakışının sonucu olarak çeşitli birimleri ve inisiyatifleri aracılığı ile yürüttü; özveri ve gönüllülük temelinde birçok etkinliği hayata geçirdi. Bugün BSB, Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği statüsünde, telif hakları, eğitim, arşiv, uluslararası ilişkiler vb. alanlarda Belgesel Sinemayı geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Toplumsal hafıza boşluklarının doldurulmasını, kültürel sürekliliğin sağlanmasını ve doğaya sahip çıkılmasını temel varoluş gerekçesi olarak kabul eden BSB, bütün zamanlara tanıklığın, hayata bilgi ve yaratıcılıkla müdahale etmenin ve geleceğin tasarımının, Belgesel Sinemanın kurumsallaşması ile ivme kazanacağının ayırdında, yoluna devam ediyor.

European Documentary Network (EDN) kimdir?

EDN, Avrupa’nın en büyük belgesel kurumudur.  EDN’nin yönetmenler, yapımcılar, festivaller, dağıtımcılar, araştırmacılar, ulusal belgesel birlikleri, film fonları, film enstitüleri, televizyon kanalları ve onların programcılarından oluşan üye yapısıyla, belgesel sektörünün üretimden dağıtıma tüm tarafları bu kurumda temsil edilmektedir.

EDN’nin temel misyonu üyelerine bilgi sağlayarak yardımcı olmaktır.  Bilginin paylaşımı, yayınlar, atölyeler ve konferanslar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.  EDN’nin belgesel profesyonellerine yönelik hem kısa dönemli hem de uzun vadeli eğitim programları oluşturmakta ve desteklemekte muazzam bir tecrübesi oluşmuştur.  Tüm eğitim programlarındaki temel amaç, o ülkenin belgesel sektörünü profesyonelleştirmek ve uluslararası piyasaya geçişini sağlamak olmuştur.

, , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir